Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych łączy się z licencją transportową, żeby dostać taki certyfikat należy złożyć wniosek (ok. 800 zł), a potem przystąpić do egzaminu składającego się z 60-64 pytań i dwóch zadań praktycznych do rozwiązania, z czego pytania nawiązują do prawa cywilnego i handlowego, zarządzaniem finansów przedsiębiorstwa oraz tematyka bezpieczeństwa drogowego. Często niektóre firmy szkoleniowe dają materiały potrzebne do zdania egzaminu. Osoby, które studiowały i przerabiały wymienioną wyżej tematykę mogą ubiegać się o zwolnienie z tej części egzaminu, jednak będą musiały zdać praktykę. CKZ nie muszą mieć osoby, które przewożą mniej osób niż 9 osób łącznie z kierowcą, TAXI, przewoźnik sanitarny/medyczny. Jednak, gdy nam się śpieszy lub zależy na czasie to wtedy zwracamy się do firm, które udostępniają ten dokument, jedną z firm, która udostępnia certyfikat kompetencji zawodowych jest firma Angrew.